Stadgar

Stadgar


Efter omröstning på två årsmöten och efter registering hos bolagsverket har vi från 2018-10-12 nya stadgar


Stadgar som nedladdningsbar PDF