Fastighetsskötare

Fastighetsskötare


Annette/Glenn Enerås

Glöstorpsvägen 14G


Denna fastighet är ansluten till

SOS Alarm


Vid behov av omedelbar hjälp

då fastighetsskötare inte är i tjänst

Ring 031- 334 12 27