Styrelsen

Styrelsen består av 7 stycken personer från föreningen och 2 stycken representanter från Riksbyggen.

Ordinarie ledamöter


  • Magnus Frisk - Ordförande, Postmottagare, Miljö & energiansvarig
  • Magnus Lagergréen - Vice ordförande, Brandskyddsansvarig
  • Josiane Wåhlander - Sekreterare, NKI-kontakt
  • Jacob Johansson - Ledamot, Studieorganisatör, Intresseföreningen
  • Fredrik Svensson – Riksbyggen ledamot

Styrelsesuppleanter


  • Agneta Eriksson - Suppleant
  • Anders Hägnesten - Suppleant
  • Jessica Junestål - Suppleant
  • Sandra Palmqvist -  Suppleant RB, föreningens ekonomiansvarige


Önskar ni komma i kontakt med styrelsen så ber vi er att lägga ert brev/meddelande i någon av styrelsemedlemmarnas brevlåda.

Tyvärr har vi ingen möjlighet i dagsläget att ta emot mail men vi hoppas kunna göra det i framtiden. Styrelsen kommer att behandla ert brev på nästa styrelsemöte om det inte är något akut som kräver omedelbar hantering.